Home » Актуальні проблеми сучасної науки та освіти

Актуальні проблеми сучасної науки та освіти

Передусім бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових засобів і технологій. Тому є сенс розглянути ці питання докладніше. Цікавою та змістовною виявилася й доповідь аспіранта кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБіП України Анатолія Вовка. У доповіді «Наука в засадах В.І.

актуальні наукові дослідження в сучасному світі

Соціокультурний контекст психоаналізу та неофройдизму. Структурування несвідомого як основа розвитку психоаналітичної теорії. Наратив «Едипового комплексу» в психоаналізі та неофройдизмі. Соціокультурна зумовленість людських пристрастей.

червня 2023 р., м. Житомир

Загалом, світоглядні можливості науки пов’язані з її орієнтованістю не лише на сьогодення, а й на майбуття. Загалом, соціально-практичні контексти наукових аргументів виявляються через переконливе доведення та обґрунтовування згубності певних людських практик для самого людського роду. Серед таких, що загрожують існуванню людини, спричиняючи екологічні кризи та катастрофи, ядерні випробування, хімічні виробництва, створення різноманітної зброї, зокрема біологічної тощо.

Соціальна теорія та емпіричне соціологічне дослідження. Соціальна статистика та проблема вимірювання в соціальних науках. Науковий метод в сучасній соціальній науці. Соціальна наука і математика. Співвідношення кількісних і якісних методів в соціальних науках. Сучасні теорії суспільства – інтерсуб’єктивізм та інтероб’єктивізм в філософії соціальної науки.

Актуальні наукові дослідження у сучасному світі

Глобальні проблеми спричинені діяльністю людини техногенної цивілізації. Діяльністю, що розгорталася на засадах класичного раціоналізму. Відповідно до них, світ сприймався людиною як об’єкт реалізації її цілей і потреб. Тобто, людина і природа не розглядалися як цілісна система. Глобальні проблеми відображають суттєві негаразди, що охоплюють економічну, енергетичну, демографічну, соціальну, екологічну та інші сфери людського існування. Причому, глобальні проблеми зачіпають людське життя не лише в певних регіонах світу, а мають планетарний характер.

Інформаційні технології та програмне забезпечення прийняття рішень у фізичній терапії. Волоха Микола Петрович, д.т.н., професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Студентів та аспірантів https://kodtraiteur.com/index.php/2022/07/06/page-47/ «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем». Семіар “Інноваційна діяльність студентів НН ІТС” (В рамках студентської МНТК “ПРІТС”). Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.