Home » Базовий компонент дошкільної освіти Онлайн-тест «На Урок»

Базовий компонент дошкільної освіти Онлайн-тест «На Урок»

В результаті дослідження виявлено, що майже 69% дошкільників володіють опануванням фонематичним складом мовлення, 6% вихованців не розрізняють мовні та немовні, близькі та схожі звуки рідної мови та 12% дітей зовсім не здійснюють складовий аналіз слів. Дані діаграми вказують на тривожні тенденції особистісного розвитку дитини, оскільки пізнавальна активність, демонструючи змістовну сторону особистісної активності, безпосереднім чином вказує на спрямованість дитини до пошуку різноманітних способів дії в ситуації, вказує на потенціальні можливості дитини у пізнанні світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати набуті знання у практичній діяльності (ігровій, трудо­вій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), оволодіння способа­ми пізнання дійсності, розвиток у дитини наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного мислення. З огляду на результати спостереження за старшими дошкільниками можна зазначити, що 84% дошкільнят зорієнтовані на спілкуванні і взаємодії з дітьми та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, а 15% дітей лише ситуативно готові взаємодіяти з дорослими людьми різного віку. Проте, вихованці середньої групи не завжди чують та виконують вказівки вихователів, не завжди вміють регулювати свою поведінку, існують проблеми щодо звуковимови у дітей.

базовий компонент дошкільної освіти дитина в соціумі

Алгоритм дій ЗДО щодо збереження матеріально-технічної бази в осінньо-зимовий період на час дії правового режиму воєнного стану в Україні. Цільова аудиторія – директори, вихователі-методисти, вихователі, вчителі-логопеди закладів дошкільної області – всього 30 слухачів. Надаю перевагу спостереженням , екскурсіям , цільовим прогулянкам , довірчим бесідам та розмовам віч-на-віч , моделюванню та аналізу проблемних ситуацій , різним видам ігрової , трудової та пошуково – дослідницької діяльності , інтегрованим заняттям , проведенню «Днів та тижнів безпеки» . Важливий чинник ефективності роботи з питань безпеки життєдіяльності – тісна взаємодія між батьками та педагогами .

“Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства. Ідея формування компетентностей дошкільника у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію педагогом базових видів діяльності за підтримки батьків конкретизована у кожній темі плану. Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до предметного змісту, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художніх навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

Це дало змогу за короткий час охопити значну кількість персоналу дошкільних закладів новою філософією в дошкільній освіті“. “Дитина грається, досліджує навколишній світ, здобуває свій досвід і може його застосувати. І вона не має відчувати, що її спеціально чогось вчать – усе має відбуватися в процесі гри“, – каже Оксана Корнєєва. Послідовному збагаченню результатів освіти, які висвітлено https://karachun.com.ua/ru/igrok-iz-yaponii-stal-chempionom-pokernogo-turnira-pokerstars-2023-38720 у формуванні компетентностей дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. БКДО забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою завдяки узгодженості, спільним для дошкільної та початкової освіти принципам, підходам і цінностям. Новий Державний стандарт дошкільної освіти має дозволити продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між дитячим садком та школою.

Підсумовуючи результати педагогічного обстеження дітей, зазначаємо, що засвоєння вихованцями знань відповідно до вимог освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» відбувається майже на одному рівні. Навчання відбувається за освітніми лініями, що визначають його напрям та зміст. Усім лініям притаманне формування досвіду дитини в “дитячій” діяльності (рух, ігри, мистецька, пізнавально-дослідницька, господарчо-побутова). Наразі дошкільні заклади можуть користуватися програмами, рекомендованими МОН. Але в законі “Про дошкільну освіту” зазначено, що для дошкільних закладів мають бути обов’язковими типові програми – документи, на основі яких кожен заклад може розробляти власні програми, виходячи з контингенту дітей, вартості перебування, дисциплін для поглибленого вивчення, якщо таке передбачено в закладі. Для дітей з ООП так само, як і далі в школі, застосовуються методики адаптації та модифікації освітніх програм.

В наведеній таблиці зазначено, що найменший показник (75%) належить вмінню здійснювати елементарні мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення). Чи дотримуються діти старшого дошкільного віку правил безпечної поведінки свідчать 88% . Виявлено 84% вихованців з повним засвоєнням вимог щодо усвідомлення ролі фізичних вправ у розвитку, зміцненні організму та опікування станом свого здоров’я. Здійснюючи експертизу, в балах оцінюються компетенції дітей, орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти (знає, обізнана, розуміє,усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює). В оновленому документі з’явився розділ щодо ролі батьків та родини у вихованні та підготовці дитини до школи. Сюди закладені партнерство вихователя й батьків, спільне створення умов для розвитку дитини.

Група на Facebook

Розповіді як вид мовлення було заплановано на заняттях з художньої літератури – 84%, з рідної природи – 16% (переважно це були описові розповіді про природу і тварин), із зображувального мистецтва – 14% (розповіді дітей за власними малюнками). На жаль, як показав аналіз, зовсім мало уваги вихователі приділяли стимулюванню в дітей самостійності розповіді (38% – на заняттях з розвитку мовлення і 12% – з художньої літератури) і творчому самовираженню (42% і 8% відповідно). Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Усі зазначені освітні лінії пов’язані з освітніми галузями, затвердженими Державним стандартом початкової освіти. Інваріантний складник розвитку компетентностей містить 8, варіативний − 6 освітніх ліній. Збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. Проарбітрабельність національної правової системи є необхідною передумовою інвестиційної привабливості економіки, але судова практика щодо визнання та виконання арбітражних рішень може звести нанівець усю прогресивність процесуальних положень та декларовані арбітражні принципи.

Дидактичні фетрові панно для роботи над казкою, виготовила творча група закладу, створено відеоказки «Зайчикова хатка» та «Солом’яний бичок». Проте, у окремих дітей виникають труднощі у викладанні цифрового ряду від 1 до 10, лічба в зворотному напрямку, лічба парами, визначення суміжних чисел; дітям важко визначати голосні та приголосні звуки; словник дітей не відповідає вимогам програми. В підтвердження цьому є наступні дані, які говорять про те, що у 75% дошкільників сформовані навички піклування про збереження, догляд та захист природного довкілля. Головною умовою реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого-розвивального середовища, яке сприяє вихованню в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає виважене поводження в довкіллі та знання правил безпечної поведінки в природі.

І так само, як і далі в школі, в інклюзивних групах може бути асистент (вихователя). А в законі “Про дошкільну освіту” прописане продовження дошкільного періоду для дітей, які цього потребують. Цих дітей повинні в обов’язковому порядку зараховувати до закладів дошкільної освіти за зверненням їхніх батьків чи опікунів. Компетентність дитини є і результатом дошкільної освіти, і особистісним надбанням дитини, відповіддю на питання, як реалізуємо цінності та завдання дошкільної освіти, спілкуємось, граємо з дитиною, підтримуємо розвиток її здібностей.