Home » Релігієзнавство Як Наука

Релігієзнавство Як Наука

В монографії українське релігієзнавство розглядається в його історії, нинішньому стані і перспективах його розвитку. Окремий розділ присвячений єдиній академічній релігієзнавчій інституції країни – Відділенню релігієзнавства Інституту філософії ім. Сковороди НАН України. Конфесійне релігієзнавство є домінуючою складовою українського релігієзнавства.

– К.-Тернопіль, 1996. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1999. Конфесіологія релігії. А.Колодного і Л.Филипович. Дисциплінарне релігієзнавство.

наукові видання з релігієзнавства

Сьогодні кафедра релігієзнавства філософського факультету є провідною установою, що забезпечує підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів України. На кафедрі проводиться https://www.nayichetana.com/2022/08/how-to-choose-a-trustworthy-bookmaker.html щорічна міжнародна конференція – Танчерівські читання. У межах цієї конференції цьогоріч разом з викладачами кафедри історії філософії проводився круглий стіл, присвячений сучасним проблемам православ’я.

Тендерна Документація

Отто, Р. Ван дер Леу, Ф. Хайлера. Класична соціологія релігії отримала свій розвиток в працях Е.

  • – К., 1995.
  • Релігія і нація в суспільному житті України і світу.
  • Лекції, презентації для здобувачів і викладачів кафедри проводять запрошені науковці з вітчизняних та зарубіжних університетів (проф. Д. Лутц, Х. Казанова, М. Пасі та ін.).
  • За ред.

–К.,2006. Внаслідок військової діяльності 44% киян залишили місто, але також спостерігалося значне збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. На кінець 2022 року у Києві знаходилося 369,9 тис. Внутрішньо переміщених осіб, і за останній рік було зареєстровано 217,6 тис.

До 300-річчя З Дня Народження Григорія Сковороди

– К.-Львів, 1994. Українська Церква між Сходом і Заходом. П.Яроцького. Християнство і проблеми сучасності. Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства.

Дається список наукових видруків Відділення релігієзнавства за 25 років його наукової діяльності, перелік виконаних планових тем. Традиція виділяти політологію релігії як окрему релігієзнавчу дисципліну існує і в Польщі. Етнологія релігії в українському релігієзнавстві не тотожна західноєвропейській антропології релігії, оскільки її предметом дослідження є проблема «релігія і нація». Решта дисциплін в іноземних традиціях не зустрічаються, а в Україні не є загальновизнаними. В історії релігієзнавства можна виділити різні етапи і напрямки.

Наукові Записки Наукма Філософія Та Релігієзнавство

Підручник написано відповідно до програм курсу”Релігієзнавство” для студентів технічнихвищих навчальних закладів. При написанні книги враховано здобутки вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства. Доступ заборонено.